Wat heeft Els Beekman te bieden?

Els Beekman is actrice in trainingen en coachsessies. Haar achtergrond in theater en onderwijs bracht haar op het spoor om spelen in te zetten in groeiprocessen. Mensen, groepen en bedrijven willen zich ontwikkelen. Dat lukt niet altijd zonder slag of stoot. Met spel kun je gedrag onderzoeken, nieuw gedrag uitproberen en oefenen. Doen en ervaren, daar gaat het om.

Acteren

Als actrice is zij in staat om geloofwaardig de deelnemer als het ware de situatie real life "in te trekken". De deelnemer uitdagen, prikkelen tot onderzoek naar ander gedrag. Gedrag roept gedrag op. Wanneer heeft mijn optreden effect en wanneer niet. Wat kan ik anders doen, om mijn doel te bereiken? Dit wordt spelend onderzocht.

Workshops leiden

Workshops over communicatie tussen collega’s of tussen klant/patient en dienstverlener kunnen veel verhelderen. In het spel van Els Beekman wordt inzichtelijk hoe ingeslepen routines en houdingen contraproductief kunnen zijn. We experimenteren met veranderingen hierin.

Entertainen

Lachen en ontspanning is voor Els Beekman essentieel in leerprocessen. Hierdoor staan mensen meer open voor kansen om hun effectiviteit te vergroten. "Waar ben je tevreden over?" zal steeds haar eerste vraag zijn na het spel. "Wat zou je willen uitbreiden?" Goed en fout vindt zij niet interessant. Effectiviteit wel.

Trainen

Repeteren is voor toneelspelers vanzelfsprekend om tot een voorstelling (performance) te komen. Voor andere professionals kan dat ook heel effectief zijn. In het dagelijks leven, de waan van de dag, krijg je er geen kans voor. In een training/coaching wel. Bij Els Beekman kun je situaties net zo lang overspelen tot het nieuwe gedrag is "ingesleten". Gedrag, wat als een jas gaat voelen. Dat is leerzaam en goed voor het zelfvertrouwen.

Wat bereik je bij Els Beekman

Effectiever optreden
Effectiviteit is haar sleutelwoord. Zij is er niet op uit om mensen te veranderen. Wel om ze te helpen effectiever op te treden en beter te communiceren, dus beter samen te werken. Bijvoorbeeld in werkoverleg, bij sollicitatie, in gesprekken met leidinggevenden.

Zelfvertrouwen en reflectie
Door oefening een groter zelfvertrouwen bereiken, is een belangrijk onderdeel van de samenwerking met Els. En: gevoeliger worden voor het effect van je optreden. Wie oog heeft voor zijn uitwerking op anderen, is ook in staat daarop te reageren en zo dichter bij het beoogde resultaat te komen. Zelfvertrouwen zorgt ervoor, dat je op een positieve manier assertiever kan zijn.

Wat bereik je bij Els Beekman

Hoe werkt Els Beekman


De werkelijkheid als oefenstof. Spelen geeft je de kans om situaties te oefenen zoals ze in de werkelijkheid voorkomen. Als Els Beekman acteert, neem je dat voor waar aan en zo reageer je daar ook op. Het geeft je de kans te evalueren, feedback te krijgen en het nog eens over te doen. Spelen met gedrag. Het is prettig voor je zelfvertrouwen en het scherpt je vermogen je eigen gedrag waar te nemen. Zeker, daar waar veel emotie speelt, is het prettig en effectiever, alvorens het "echte" gesprek te voeren, voorbereid en wat rationeler te kunnen communiceren.

Humor en empathie
Humor en empathie zijn belangrijk voor de werkwijze van Els Beekman. Er is geen training of workshop waarin niet veel wordt gelachen. Door haar lange ervaring in veel uiteenlopende werkvelden en hun culturen, speelt zij met gemak de mechanismen en patronen, waarin mensen in hun professionele bestaan verzeild kunnen raken.

Els Beekman is bekend met


  • Algemene gespreksvaardigheden
  • Motiverende gespreksvoering
  • Zelfmanagement
  • Oplossingsgericht werken
  • Transactionele analyse
  • Voorlichtingsgesprekken
  • Gedeelde besluitvorming
  • Competentiemanagement
  • Presentatievaardigheden
  • Assessments

Naast coachen, trainen en de workshops maakt zij eenmalige voorstellingen voor congressen en seminars. Haar specialiteit is onderwijs en de gezondheidszorg.